Question
Cập nhật vào
24 Tháng một

  • Tiếng Bồ Đào Nha (Bra-xin)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Đâu là sự khác biệt giữa клетка клетке ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa клетка và клетке ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question