Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Would обо be used before words like мне, птица, где, кто, and so on.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Would обо be used before words like мне, птица, где, кто, and so on.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question