Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
"Eh, thiết nghĩ khúc này mình không cần đi ngầu đâu. Tại vì mình bị guê đó" (0:09) có nghĩa là gì?
Mình không biết "khúc" này và "bị quê" này.

https://youtu.be/SgLsNW8ly6k
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question