Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Đâu là sự khác biệt giữa каждый каждую ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa каждый và каждую ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question