Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

¿Esto suena natural?

Se bronceó demasiado por la playa como para ducharse por la noche.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
¿Esto suena natural?

Se bronceó demasiado por la playa como para ducharse por la noche.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question