Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nga
Câu hỏi về Tiếng Nga

Галя испугалась, как бы её слова не обидели кого-нибудь.

Можете перевести это на анг??

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Галя испугалась, как бы её слова не обидели кого-нибудь.

Можете перевести это на анг??
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question