Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
  • Tiếng Nga
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Nga

Пацан có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Nga

  • Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Пацан có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question