Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? "Any tips for learning Japanese?" (Casual and polite versions)

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nhật như thế nào? "Any tips for learning Japanese?" (Casual and polite versions)
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question