Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

[を]か[に]か教えて頂けませんか

[敗北が知りたい。だから僕を勝って欲しい]
[敗北が知りたい。だから僕に勝って欲しい]
この二つの文章の中でどちらが合っていますか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
[を]か[に]か教えて頂けませんか

[敗北が知りたい。だから僕を勝って欲しい]
[敗北が知りたい。だから僕に勝って欲しい]
この二つの文章の中でどちらが合っていますか?
Các câu hỏi giống nhau
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question