Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Nhật

薄く、小さく切る。
薄くて、小さく切る。
どっちが自然ですか。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
薄く、小さく切る。
薄くて、小さく切る。
どっちが自然ですか。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question