Question
Cập nhật vào
25 Tháng một

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Bồ Đào Nha (Bồ Đào Nha)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? 1. Thank you so much for helping me understand!
2. Looking forward to helping you!
3. That’s so kind of you.
4. Thank you for your patience.
5. Thank you for understanding
6. Thank you for spending time with me. I had fun talking with you.

Please translate it in a polite way.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? 1. Thank you so much for helping me understand!
2. Looking forward to helping you!
3. That’s so kind of you.
4. Thank you for your patience.
5. Thank you for understanding
6. Thank you for spending time with me. I had fun talking with you.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question