Question
Cập nhật vào
26 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Filipino
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 昨日は、大雪で、高速道路で多くの車が
立ち往生しました。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 昨日は、大雪で、高速道路で多くの車が
立ち往生しました。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question