Question
Cập nhật vào
26 Tháng một

 • Tiếng Đức
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Go away. She mine. - btw u smell bad.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Đức

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Go away. She mine. - btw u smell bad.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question