Question
Cập nhật vào
26 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa thấy nghĩ ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa thấy và nghĩ  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question