Question
Cập nhật vào
26 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

‎Chi vậy bạn ơi có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này ‎Chi vậy bạn ơi  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question