Question
Cập nhật vào
27 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Anh (Mỹ)

Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 貴社ではこのアプリを導入していますか?
弊社では導入しており、活用方法を模索しています。
アプリの導入を現時点で推奨するご連絡ではなく、導入の有無を教えていただきたくご連絡しました。

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Anh (Mỹ) như thế nào? 貴社ではこのアプリを導入していますか?
弊社では導入しており、活用方法を模索しています。
アプリの導入を現時点で推奨するご連絡ではなく、導入の有無を教えていただきたくご連絡しました。
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question