Question
Cập nhật vào
27 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa công việc sự nghiệp ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa công việc  và sự nghiệp ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question