Question
Cập nhật vào
27 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Em A đã đánh em B
A: ははは
B: 先生に言うからね 😠
:::::::
Lúc đó B nói gì bằng tiếng việt?

Mách lẻo 告げ口する、(親や先生に)言う
Tui sẽ mách cô.
Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Em A đã đánh em B
A: ははは 
B: 先生に言うからね 😠
:::::::
Lúc đó B nói gì bằng tiếng việt?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question