Question
Cập nhật vào
27 Tháng một

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

tôi ước gì bạn có thật nhiều tiền để bạn che chở cho tôi có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này tôi ước gì bạn có thật nhiều tiền để bạn che chở cho tôi  có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question