Question
Cập nhật vào
28 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 本当のことを言うと、私はあなたをここから逃したい。
Nói thật là tôi muốn cho bạn bỏ chạy từ đây.
:::::::::::::
Cách nói này có tự nhiên không ạ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 本当のことを言うと、私はあなたをここから逃したい。
Nói thật là tôi muốn cho bạn bỏ chạy từ đây.
:::::::::::::
Cách nói này có tự nhiên không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question