Question
Cập nhật vào
29 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Tôi có một người bạn bè người Việt nhưng độ tuổi của cô ấy như mẹ của tôi.
Tôi luôn nói chuyện với người đó bằng xưng hô (em - cô).
Nhưng tôi nhận ra cô ấy gọi tôi “con”.
Lúc đó tôi có nên sủ dụng “con - cô” không ạ? Gọi “con” hay hơn đúng không ạ?

Cô ấy là người miền nam
Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Tôi có một người bạn bè người Việt nhưng độ tuổi của cô ấy như mẹ của tôi. 
Tôi luôn nói chuyện với người đó bằng xưng hô (em - cô).
Nhưng tôi nhận ra cô ấy gọi tôi “con”. 
Lúc đó tôi có nên sủ dụng “con - cô” không ạ? Gọi “con” hay hơn đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question