Question
Cập nhật vào
29 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Can I call you sometime?
Thỉnh thoảng em có thể gọi cô được không ạ?
::::::
Câu này có đúng không ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? Can I call you sometime? 
Thỉnh thoảng em có thể gọi cô được không ạ? 
::::::
Câu này có đúng không ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question