Question
Cập nhật vào
29 Tháng một

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Thái
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa hãy giup tôi phan biet Condo Apartment theo định nghĩa ở Vietnam ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa hãy giup tôi phan biet Condo và Apartment theo định nghĩa ở Vietnam ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question