Question
Cập nhật vào
30 Tháng một

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Biết ông còn hok?
Còn mùng là còn Tết. Còn thở là còn gỡ
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Biết ông còn hok? 
Còn mùng là còn Tết. Còn thở là còn gỡ có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question