Question
Cập nhật vào
30 Tháng một

 • Tiếng Nhật
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa con gà cái gà ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Nhật

 • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa con gà và cái gà ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question