Question
Cập nhật vào
30 Tháng một

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Việt

gỡ cl j nữa
còn mỡ nè lọc đi
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này gỡ cl j nữa 
còn mỡ nè lọc đi có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question