Question
Cập nhật vào
30 Tháng một

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung (Hong Kong)
Câu hỏi về Tiếng Việt

hàng xóm có tâm
mà ko thẳng
có nghĩa là gì?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này hàng xóm có tâm
mà ko thẳng có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question