Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
31 Tháng một

Câu hỏi về Tiếng Việt

why it has may sounds?
r Bắc: /z/, /r/
r Nam: /r/, /ɹ/, /ʐ/
which sound do you use?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

  • Tiếng Việt
Tài khoản đã bị xoá

[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
why it has may sounds?
r Bắc: /z/, /r/
r Nam: /r/, /ɹ/, /ʐ/
which sound do you use?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question