Question
Cập nhật vào
31 Tháng một

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
  • Tiếng Filipino
Câu hỏi về Tiếng Việt

ボロは着てても、心は錦!
に近い、ベトナムのTục ngữ がありますか?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
ボロは着てても、心は錦!
に近い、ベトナムのTục ngữ がありますか?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question