Question
Cập nhật vào
31 Tháng một

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Mã Lai Tương đối thành thạo
  • Tiếng Việt
Câu hỏi đã bị đóng
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa Nhẹ nhàng Cứ bình tĩnh ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Mã Lai Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa Nhẹ nhàng  và Cứ bình tĩnh  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question