Question
Cập nhật vào
1 Tháng hai

  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

[Lỗi sai chính tả] là đúng hay là [Sai lỗi chính tả] là đúng ạ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Mỹ) Tương đối thành thạo

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
[Lỗi sai chính tả] là đúng hay là [Sai lỗi chính tả] là đúng ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question