Question
Cập nhật vào
1 Tháng hai

 • Tiếng Hàn Quốc
 • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

[Ghèn mắt] là đúng hay là [Gỉ mắt] là đúng ạ?? Trong hai từ này thì người VN sử dụng từ nào nhiều hơn ạ?

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Hàn Quốc
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
[Ghèn mắt] là đúng hay là [Gỉ mắt] là đúng ạ?? Trong hai từ này thì người VN sử dụng từ nào nhiều hơn ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question