Question
Cập nhật vào
1 Tháng hai

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
 • Tiếng Indonesia
 • Tiếng Esperanto
 • Tiếng Mã Lai
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Nên . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Nên.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question