Question
Cập nhật vào
1 Tháng hai

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với thích . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với thích.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question