Question
Cập nhật vào
1 Tháng hai

  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Viễn Lê cưng dữ lắm luôn mà quậy thì thôi rồi luôn. có nghĩa là gì?

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Từ này Viễn Lê cưng dữ lắm luôn mà quậy thì thôi rồi luôn. có nghĩa là gì?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question