Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nhỡ bà ấy không đến thì tôi biết nói thế nào với mọi người đây.

Nhỡ cô ấy ốm thì tôi biết làm sao.Những câu này nói như thế nào trông tiếng Nhật?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Nhật
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nhỡ bà ấy không đến thì tôi biết nói thế nào với mọi người đây.

Nhỡ cô ấy ốm thì tôi biết làm sao.Những câu này nói như thế nào trông tiếng Nhật?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question