Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
  • Tiếng Indonesia
  • Tiếng Esperanto
  • Tiếng Mã Lai
Câu hỏi về Tiếng Việt

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Filipino Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Vè.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question