Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

Đâu là sự khác biệt giữa 我叫山田 我姓山田 我叫~(アプリで~と言うという意味で覚えましたが、教材でみてみると姓が使われていました。ニュアンスの違いなどはありますか? ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Chia sẻ câu hỏi này
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa 我叫山田 và 我姓山田 và 我叫~(アプリで~と言うという意味で覚えましたが、教材でみてみると姓が使われていました。ニュアンスの違いなどはありますか? ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question