Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

 • Tiếng Nga
 • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Nga

Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? В каких случаях нужны, а в каких - нет, запятые в предложении: "У дальней стены помещения, между двумя большими кабинетными шкафами, похрапывал на протёртом диване доктор Иванов." ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Bê-la-rút
 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga

 • Tiếng Nga
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Nga như thế nào? В каких случаях нужны, а в каких - нет, запятые в предложении: "У дальней стены помещения, между двумя большими кабинетными шкафами, похрапывал на протёртом диване доктор Иванов." ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question