Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh (Anh)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Ted ed bắt đầu những kênh YouTube mới kể cả tiếng Nhật!
Và tôi rất vui vì nó có tiếng Hindi
Tôi viết đúng chưa ạ?

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Nhật

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Ted ed bắt đầu những kênh YouTube mới kể cả tiếng Nhật!
Và tôi rất vui vì nó có tiếng Hindi
Tôi viết đúng chưa ạ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question