Question
Cập nhật vào
2 Tháng hai

 • Tiếng Trung (Taiwan)
 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Đức
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 文化

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Trung (Taiwan)

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 文化
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question