Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

 • Tiếng Việt
 • Tiếng Nhật
Câu hỏi về Tiếng Việt

cho mình hỏi chút ạ câu này sao không có が ở giữa danh và tính từ nhỉ?
セーターいいです

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt

 • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
cho mình hỏi chút ạ câu này sao không có が  ở giữa danh và tính từ nhỉ?
セーターいいです
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question