Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 嘘も方便
说谎也是权宜之计。
Lies are also expedient

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 嘘も方便
说谎也是权宜之计。
Lies are also expedient
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question