Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Anh (Anh)
  • Tiếng Việt
Câu hỏi về Tiếng Việt

Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 顔が見えないので幽霊と話してるみたいだ

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Nói câu này trong Tiếng Việt như thế nào? 顔が見えないので幽霊と話してるみたいだ
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question