Question
Cập nhật vào
Tài khoản đã bị xoá
3 Tháng hai

Câu hỏi về Tiếng Việt

Cấu trúc câu nay có đúng không nhỉ? We payment for SOA (Nov) is USD....

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Cấu trúc câu nay có đúng không nhỉ? We payment for SOA (Nov) is USD....
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question