Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc)
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa con đường con phố ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)

  • Tiếng Việt

  • Tiếng Anh (Mỹ)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa con đường và con phố ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question