Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Anh (Anh)
 • Tiếng Pháp (Pháp)
 • Tiếng A-rập
Câu hỏi về Tiếng Anh (Anh)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Have / have got . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Anh (Anh)

 • Tiếng A-rập
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với Have / have got.
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question