Question
Cập nhật vào
3 Tháng hai

  • Tiếng Trung Quốc giản thế (Trung Quốc) Tương đối thành thạo
  • Tiếng Pháp (Pháp)
  • Tiếng Anh (Mỹ)
  • Tiếng Hin-đi
Câu hỏi về Tiếng Việt

Đâu là sự khác biệt giữa vâng phải ?Hãy thoải mái đưa ra các câu ví dụ nhé.

Câu trả lời
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Đâu là sự khác biệt giữa vâng  và phải  ?
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question