Question
Cập nhật vào
CC3
4 Tháng hai

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
 • Tiếng Tây Ban Nha(Spain)
 • Tiếng Đức
 • Tiếng Ý
Câu hỏi về Tiếng Pháp (Pháp)

Je sais qu'il y a des traductions françaises pour le mot anglais 'feedback'; mais, quand même, quel mot est utilisé en France . . . est-il le mot 'feedback' malgré d'autres traductions disponibles ou non ?

MERCI !

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo

 • Tiếng Pháp (Pháp)

 • Tiếng Anh (Mỹ)
 • Tiếng Pháp (Pháp) Tương đối thành thạo
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Je sais qu'il y a des traductions françaises pour le mot anglais 'feedback'; mais, quand même, quel mot est utilisé en France . . . est-il le mot 'feedback' malgré d'autres traductions disponibles ou non ? 

MERCI !
Các câu hỏi được gợi ý
Newest Questions (HOT)
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question