Question
Cập nhật vào
4 Tháng hai

  • Tiếng Nhật
  • Tiếng Trung (Taiwan)
  • Tiếng Hàn Quốc
  • Tiếng Anh (Mỹ)
Câu hỏi về Tiếng Trung (Taiwan)

Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 七零八碎 . Nói cho tôi càng nhiều cách diễn đạt thường ngày thì càng tốt nhé.

Câu trả lời
Đọc thêm bình luận

  • Tiếng Trung (Taiwan)

  • Tiếng Trung (Taiwan)
[Tin tức] Này bạn! Người học ngoại ngữ!

Chia sẻ câu hỏi này
Hãy chỉ cho tôi những câu ví dụ với 七零八碎.
Các câu hỏi được gợi ý
Những câu hỏi mới nhất
Previous question/ Next question